Stavebná činnosť Ako to funguje? Profil spoločnosti Kontakt

Kontakt

UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

IČO 36655228
DIČ 2022216427

Spoločnosť je zapísaná v OR SR, okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo :16909/R

Telefón +421 42 4612553
Mobil +421 907 714 269
Mobil +421 910 977 742
Mobil +421 910 977 743

e-mail: uni@unipuchov.sk

Kontaktné osoby:

Milan Hrančík, konateľ
Ing. Peter Tulkis, konateľ
Patrik Hrančík, nákup
ďalej

Spoločnosť UNI Stavebná údržba, Púchov píše svoju históriu od roku 2006, kedy začala vykonávať svoju ...

Profil spoločnosti
ďalej

v súlade s normou STN EN ISO 9001:216 vedenie spoločnosti sa zavázuje plniť požiadavky normy ISO ...

Politika kvality
ďalej

Výsledkom výstavby či rekonštrukcie je zodpovedná činnosť vyžadujúca dôkladné plánovanie. Skôr ako začneme so samotnou ...

Ako to funguje?
ďalej

UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov IČO 36655228 DIČ 2022216427 Spoločnosť je zapísaná v ...

Kontakt
Stránky unipuchov.sk prevádzkuje:
UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO: 36655228, DIČ: 2022216427
Created by © 2015
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved