Stavebná činnosť Ako to funguje? Profil spoločnosti Kontakt

Kontakt

UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

IČO 36655228
DIČ 2022216427

Spoločnosť je zapísaná v OR SR, okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo :16909/R

Telefón +421 42 4612553
Mobil +421 907 714 269
Mobil +421 910 977 742
Mobil +421 910 977 743

e-mail: uni@unipuchov.sk

Kontaktné osoby:

Milan Hrančík, konateľ
Ing. Peter Tulkis, rozpočty a kalkulácie
Patrik Hrančík, nákup
ďalej

Spoločnosť UNI Stavebná údržba, Púchov píše svoju históriu od roku 2006, kedy začala vykonávať svoju ...

Profil spoločnosti
ďalej

v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016 vedenie spoločnosti sa zavázuje plniť požiadavky normy ISO ...

Politika kvality
ďalej

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.unipuchov.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto ...

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
ďalej

Výsledkom výstavby či rekonštrukcie je zodpovedná činnosť vyžadujúca dôkladné plánovanie. Skôr ako začneme so samotnou ...

Ako to funguje?
ďalej

UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov IČO 36655228 DIČ 2022216427 Spoločnosť je zapísaná v ...

Kontakt
Stránky unipuchov.sk prevádzkuje:
UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO: 36655228, DIČ: 2022216427
Created by © 2015
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved